Kierownictwo

Dyrekcja

Dyrektor: dr n. med. Piotr Grazda

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych: inż. Włodzimierz Płowiec

Naczelna Pielęgniarka: mgr Beata Będkowska

Główny Księgowy: mgr Krystyna Szykuła

 

Rada Społeczna

Przewodniczący: dyrektor Wydziału Zdrowia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim Jolanta Czaplińska-Jaszczurowska

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach: nadinsp. dr Krzysztof Justyński

Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej: bryg. Jacek Kleszczewski

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej: płk Andrzej Baliński

Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej: płk Adam Jopek

Przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej: dr Jerzy Rdes

Przedstawicielka Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych: Maria Grabowska